Projektovanie budov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania pozemných stavieb. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Cez našich externých spolupracovníkov zabezpečujeme statické posudky, projekty protipožiarnej ochrany, projekty elektroinštalácií.

  • Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií občianskych budov
  • Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií budov na bývanie
  • Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií administratívnych budov
  • Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií priemyselných budov
  • Návrh detských ihrísk
  • Návrh revitalizácie verejnej zelene