Referencie

 • Premena budovy strednej odbornej školy na ulici Českobrodská, Praha 9 na inteligentnú, energeticky nulovú budovu. Budova získala  historicky prvý zlatý certifikát SBToolCZ
 • Premena Budovy bývalej mazutové kotolne v areáli Vrbova, Praha na inteligentnú budovu
 • Premena budovy jedálne v areáli Na Zelenom pruhu na inteligentnú budovu 
 • Nadstavba bytového domu Na Maninách 796, objekt B, Praha
 • Novostavba bytového domu X-LOFT II, U Libeňského pivovaru, Praha 8
 • Novostavba bytového domu City Loft, Praha 8
 • Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Ambrožova, Praha 3
 • Rekonštrukcia bytového domu Ruská 66, Praha 10
 • Bytový dom Lounský 5, Praha 5,
 • Bytový dom Kubištova 1099/2, Praha 4,
 • Bytový dom Zahradníčkova 1126, 1127, Praha 5,
 • MŠ Dobšiná – novostavba
 • MŠ Rakúsy – novostavba
 • ZŠ Dobšiná – novostavba
 • MŠ Lučenec – novostavba
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Čaňa – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Seňa – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Žarnovica – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľý Meder – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Smolenice – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Divín – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Wink Trade  – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti MOPED -Slovakia – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti LEMAKOR – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ECM System – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti VOKUMA – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMAT – L– rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Izostav – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ADIVIT – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti EKOBAL – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Nancon International – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Empire State Building – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti MBM – Group – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ECM Systems – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Vokuma – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Bitúnková, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Cyrilometodská, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Gy.Széchenyiho, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti KD Veľké Uherce – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti  OU Pruské – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti OU Brzotín – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Dobšiná – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce  – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Šurany – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudlov – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti OU Jasov – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti KD Turňa nad Bodvou – rekonštrukcia
 • Park Kendice I – novostavba
 • Park Kendice II – novostavba
 • Park Petrovany – novostavba
 • Amfiteáter Vysoká nad Uhom – novostavba
 • Amfiteáter Papín  – novostavba
 • Ihrisko Papín – novostavba
 • Ihrisko Kráľovce – novostavba
 • cca 15 Zberných dvorov – novostavba
 • desiatky rodinných domov
 • desiatky projektov TZB