Vetranie a chladenie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia a teplovzdušného vykurovania . Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Súčasťou projektu sú:

  • Technická správa
  • Výpočet tepelných ziskov
  • Návrh vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek
  • Návrh rozvodov potrubia
  • Projektová dokumentácia : pôdorysy rozvodov v slepých matriciach, rezy, funkčné a regulačné schémy
  • Výkaz materiálu
  • Rozpočet