Zdravotechnika a plynoinštalácia

Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania zdravotechnických inštalácií. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Súčasťou projektu zdravotechnických inštalácií sú:

  • Technická správa
  • Výpočet bilancií potrieb vody
  • Návrh vodovodnej, kanalizačnej a plynovodnej prípojky
  • Návrh vnútorného rozvodu vodovodu, kanalizácie a plynovodu
  • Projektová dokumentácia : pôdorysy rozvodov v slepých matriciach, rozvinuté schémy, pozdĺžne profily, axonometrické
    schémy a iné.
  • Výkaz materiálu
  • Rozpočet