Profil

Ing. Ján Mihalečko

Je autorizovaný stavebný inžinier SKSI a špecialista komplexnej projektovej prípravy v kategóriách:

A1
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
I1
Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb pod registračným číslom 6664

Vyštudoval odbor Konštrukcie pozemných stavieb na fakulte stavebnej ČVUT v Prahe a podnikanie & manažment v priemysle na Masarykovom ústave vyšších štúdií v Prahe.